Retro

ELIBIL har tagit fram ett designat ”retro-program” av laddstationer, dessa passar främst i hemmiljö eller vid ert företag, ”pumpstationen” finns i de färger som ni önskar samt med den reklam som Ni väljer.
Vi låter fantasin sätta gränserna!
Ni kan även välja vilken laddstation ni önskar installerad i pumpen. På bilden är en Zaptec Go installerad.

Kontakta oss

Självklart vill jag veta mer!