DC-laddning

ProdukterKontakta oss

DC-laddning

DC-laddning är den form utav laddning som brukar kallas snabbladdning. Behovet av snabbladdning ökar för varje dag i Sverige då många med elbil ser behovet av en snabbare laddning under exempelvis en resa.

Snabbladdare brukar ofta vara placerade vid vägrestauranger eller köpcenter för att locka kunder till sin anläggning. Siemens Sicharge D är den perfekta snabbladdaren som är framtidssäkrad för din anläggning med ett effektspann från 160 kW till 300 kW. Anpassa anläggningen efter kundens behov med flertalet olika betallösningar.

Ta chansen att installera laddboxar nu när klimatklivets investeringsstöd är applicerbart på både publik laddning och icke-publik laddning. År 2021 uppgår stödet till 50% på både material och installationskostnader.

ELiBIL erbjuder installationer över hela landet genom våra rikstäckande installatörssamarbeten.

VI ERBJUDER

  • ZDC laddare från 160kW till 300kW
  • ZLaddboxar som uppfyller krav för naturvårdsverkets investeringsstöd
  • ZRikstäckande installatörssamarbeten
  • ZSiemens Sicharge D
  • ZFlertalet betallösningar
  • ZMarkarbeten via partner
  • ZFinansiering
  • ZFramtidsäkrade laddsystem
  • ZDebiteringslösningar

VANLIGA FRÅGOR

Vad är skillnaden på snabbladdning och vanlig AC-laddning?

När du laddar din bil hemma används växelström (AC) som du får från en trefas- eller enfaskabel från ditt elskåp. Hemmaladdning går långsammare jämfört med snabbladdare eftersom bilarnas omvandlare är begränsade till en viss effekt. Elbilar har en inbyggd omvandlare från AC till DC ström för att underlätta laddning hemma, denna omvandlare har en maxkapacitet vilket bestämmer hur snabbt din bil kan ladda med AC.

DC-laddare omvandlar strömmen direkt i laddboxen från AC till DC och hoppar därför över den inbyggda omvandlaren i bilen. Detta leder till att laddboxen kan leverera en mycket högre effekt vilket medför en betydligt snabbare laddning.

Blir det mycket förluster med en DC-laddare?

Siemens Sicharge D är en av dom effektivaste DC-laddarna på marknaden som har en effektivitet på 95.5% vilket innebär att laddaren har väldigt små förluster.

Detta resulterar i lägre elkostnad per laddad bil eftersom effektiviteten är så pass hög.

Finns investeringsstöd för DC-laddning?

Ja, investeringsstödet är en del av klimatklivet som söks via Naturvårdsverket. Bidraget betalas ut som ett engångsbelopp upp till 50% av de bidragsberättigade kostnaderna, dock högst 15 000 kr per laddpunkt om det är en icke-publik laddningsstation.

Mer information hittar du på Naturvårdsverket, för icke-publik laddning…» eller publik laddning…»

Hur hög DC-effekt klarar elbilar?

Elbilar utvecklas ständigt och detta resulterar i att allt fler elbilar klarar av över 150 kW DC-laddning.

Eftersom många DC-laddare på marknaden endast klarar av 50 kW kommer därför dessa laddstationer inte vara tillräckliga för den effekt många eftersöker vid snabbladdning.

De elbilar som klarar högst effekt i dagsläget är Porsche Taycan och Audi e-tron GT som båda klarar 270 kW DC-laddning.

Därför gäller det att framtidssäkra laddstationer för de krav konsumenterna kommer ställa nu och i framtiden.

LADDA NER PDF

SICHARGE D

Siemens Sicharge D är en dynamisk och flexibel DC-laddare som är framtidssäkrad med ett effektspann på 160 till 300 kW laddning.
Ladda ner PDF…»

Kontakta oss

Självklart vill jag veta mer!