Historia

Vilka är vi?

  • ZELiBIL SVERIGE AB grundades 2017 då som ett dotterbolag till ELiNORM, 2019 separerade bolagen och ingår nu i HTL Holding AB
  • ZELiBIL och ELiNORM har ett tätt samarbete där ELiBIL inriktar sig på laddsystem för elbilar, medan ELiNORM inriktar sig på allt som har med kraftöverföring för laddsystem
  • ZELiBIL är en leverantör som kan erbjuda laddning för alla typer av anläggningar och platser
  • ZELiBIL säljer olika laddlösningar för att vara heltäckande
  • ZELiBIL har utvecklat eget program för tillfällig laddning samt olika tillbehör till laddsystem
  • ZELiBIL har tillsammans med sina leverantörer en enorm kunskapsbank för att lösa kundens behov
  • ZGeneralagent 2024 för Norska LADESYSTEM i Sverige

Kontakta oss

Jag är ”laddad” för nya lösningar