Lastbalansering

Lastbalansering

Enegic Monitor är en avancerad lösning för dynamisk effektstyrning av större elförbrukare t.ex. laddboxar.

Enegic Monitor läser av effekt- och energiförbrukningen i realtid för varje fas, vilket gör det möjligt att på ett tydligt och enkelt sätt se och övervaka den momentana effekten som tas ut i ditt fritidshus, villa, BRF eller fastighetsbestånd.

Enegic Monitor är framtagen för att fungera i alla typer av fastigheter oavsett ny eller gammal elmätare och kopplas direkt in på elsystemets faser. Systemet är framtaget för professionell mätning och styrning av elförbrukare i din fastighet.

  • Universell integration, fungerar med samtliga integrerade laddboxar
  • Nätverkskoppling: WiFi 2,4 GHz, stöd för b/g/n
  • Mätning av 3-fas strömmar upp till 900A
  • Flerpunktsmätning
  • Lokal lagring av mätdata vid kommunikationsavbrot

Kontakta oss

Jag är ”laddad” för nya lösningar